Avís legal

1. Informació de l'empresa

Denominació: ITHINKUPC, S.L. SOCIETAT UNIPERSONAL.

CIF: B66869033.

Domicili: C/ Gran Capità 2-4, edifici Nexus I, Planta 0 de Barcelona (08034).

Inscripció: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb data 13 de desembre de 2016, en el volum 45675, foli 82, fulla B495442, inscripció 1.

Telèfon: (+34) 935 521 100.

2. Acceptació

El present avís legal regula l'ús de la pàgina web d'ITHINKUPC societat unipersonal (d'ara endavant, “ITHINKUPC"). La navegació o l'ús de la web per part de qualsevol usuari (d'ara endavant, "Usuari") comporta la plena acceptació, sense reserva de cap classe, de les presents condicions que consten permanentment exposades en aquest Avís Legal, i que han de ser llegides atentament per l'Usuari cada vegada que connecti a la web davant la possibilitat que aquestes hagin canviat des de l'última vegada que l'usuari es va connectar. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions, li preguem que no continuï utlitzant aquesta web.

3. Legislació i Jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions entre ITHINKUPC amb els seus Usuaris derivades de la prestació de les solucions, dels productes i dels serveis continguts en aquest web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

4. Objecte de la web

Les pàgines contingudes en aquesta web tenen per objecte principal informar de forma gratuïta de les activitats, solucions, productes i serveis d'ITHINKUPC.

Pel que fa als accessos restringits per a Usuaris que haguessin contractat alguna de les solucions, productes o serveis d'ITHINKUPC (d'ara endavant, Client), el seu objecte addicional és facilitar l'accés als mateixos que es regularà d'acord amb les condicions específiques del servei. L'accés als espais restringits i aquells que inclouen la captura de dades personals es realitza en un entorn segur.

5. Regles relatives als continguts

La informació que apareix en aquesta web és la vigent en la data de la seva última actualització. ITHINKUPC es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació o el contingut d'aquest lloc web i el present Avís Legal i la Política de Dades. En aquest sentit, ITHINKUPC realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta pàgina.

ITHINKUPC no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitzi. Així mateix, s'exonera l'empresa de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ITHINKUPC.

Aquesta web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines web de tercers, el contingut pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d'Internet. Per tant, l'empresa no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d'aquestes pàgines web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s'accedeixi des de la pàgina de la nostra empresa és independent i no tenim cap control del contingut d'aquesta pàgina. A més, un enllaç a qualsevol altra pàgina que no és de la nostra empresa no implica que aquesta doni suport o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que l'empresa tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

En el cas que l'usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral podrà posar-se en contacte amb ITHINKUPC indicant les dades personals del comunicant i una breu descripció dels fets. La recepció per part d'ITHINKUPC de la comunicació prevista en aquesta clàusula no suposarà per si mateixa, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats pel comunicant.

Queda expressament prohibit l'ús de la web amb finalitats lesives de béns o interessos, així com actuacions que de qualsevol forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) d'ITHINKUPC o de tercers.

6. Propietat intel·lectual i industrial

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts de la web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal i la Política de Dades, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s'escau puguin ser d'aplicació.

Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic, bases de dades i codis són titularitat d'ITHINKUPC i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, llevat que hi hagi una autorització per escrit. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en la web estan protegits per llei.

El contingut i la informació a la qual pugui accedir el Client o Usuari a través d'aquesta web són propietat d'ITHINKUPC. Es pot visualitzar aquesta informació per a usos personals, informatius i no comercials, però queda terminantment prohibit copiar, distribuir, reproduir, llicenciar, enviar o vendre qualsevol tipus d'informació que s’obtingui de la web d'ITHINKUPC.

Respecte a les cites de solucions, productes i serveis de tercers, ITHINKUPC reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l'existència de drets o responsabilitat alguna d'ITHINKUPC sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d'ITHINKUPC tret que es manifesti de manera explícita.

7. Informació sobre aspectes tècnics

ITHINKUPC no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a l'empresa; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'ITHINKUPC. Així mateix, s'exonera l'empresa de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per ITHINKUPC.

D'altra banda, ITHINKUPC pot requerir de forma provisional la suspensió dels serveis quan això sigui necessari per a la reparació o manteniment dels equips, programes o xarxes pròpies.