Qualitat

Oferim qualitat contrastada en els nostres projectes i en la prestació de serveis tecnològics, així com en la planificació i gestió de serveis TIC. Diverses certificacions d'AENOR i Caelum acrediten el compliment d’aquests estàndards.

La gestió del talent és l’element clau que ens permet assolir aquests objectius i seguir ampliant el capital de coneixement aportat pels nostres professionals d’alt nivell.

Certificacions internacionals

Els nostres serveis TIC compten amb la certificació AENOR de qualitat ISO/IEC 20000 que reconeix, des d’una entitat independent, que aquesta prestació es realitza totalment alineada a les necessitats i requeriments dels clients. 

També disposem de la certificació ISO/IEC 27001, norma que garanteix la gestió eficaç de la seguretat de la informació, de tal manera que els riscos dels serveis TIC que prestem estan correctament identificats, avaluats i controlats.

Pel que fa als nostres projectes, disposem de la certificació Caelum de la norma ISO/IEC 15504 - ISO/IEC 12207 que reconeix la qualitat dels nostres processos de desenvolupament de software. 

Excel·lència en Innovació

El nostre sistema de gestió de l’R+D+i segueix les recomanacions de la UNE 166002.  Entre altres aspectes, aquesta norma estableix un model de procés que vetlla perquè s’estableixi una política, avaluació i millora del sistema de gestió de l’R+D+i.

Metodologies TIC

La gestió del talent és una activitat estratègica per aconseguir l'excel·lència en els nostres processos i, com a conseqüència, en els serveis oferts i en els projectes que duem a terme. Per aquest motiu, adoptem les bones pràctiques ITIL per tal de garantir un alt nivell de qualitat en el lliurament dels serveis i l’eficiència de les operacions TIC.

En l’àmbit dels projectes, seguim les metodologies PMBOK, PRINCE2 i SCRUM per tal d’assolir l’èxit en tots els casos.