Qualitat

Oferim qualitat contrastada en els nostres projectes i en la prestació de serveis tecnològics, així com en la planificació i gestió de serveis TIC. Diverses certificacions d'AENOR i Caelum acrediten el compliment d’aquests estàndards.

La gestió del talent és l’element clau que ens permet assolir aquests objectius i seguir ampliant el capital de coneixement aportat pels nostres professionals d’alt nivell.

Logos certificados

Certificacions internacionals

Els nostres serveis TIC compten amb la certificació AENOR de qualitat ISO/IEC 20000 que reconeix, des d’una entitat independent, que aquesta prestació es realitza totalment alineada a les necessitats i requeriments dels clients. 

També disposem de la certificació ISO/IEC 27001, norma que garanteix la gestió eficaç de la seguretat de la informació, de tal manera que els riscos dels serveis TIC que prestem estan correctament identificats, avaluats i controlats.

A més, hem obtingut la certificació ISO 9001, basada en un model de gestió per processos, que demostra la nostra capacitat per oferir serveis que satisfacin els requeriments dels clients amb un procés de millora contínua. Aquesta norma internacional se centra en tots els elements d’administració de qualitat de l’empresa i assegura que disposi d’un bon sistema de gestió de la qualitat. Un punt important és la gestió dels nostres proveïdors, és a dir, com duem a terme la seva selecció i avaluació.

Pel que fa als nostres projectes, disposem de la certificació Caelum de la norma ISO/IEC 15504 - ISO/IEC 12207 que reconeix la qualitat dels nostres processos de desenvolupament de software. 

Excel·lència en Innovació

El nostre sistema de gestió de l’R+D+i segueix les recomanacions de la UNE 166002.  Entre altres aspectes, aquesta norma estableix un model de procés que vetlla perquè s’estableixi una política, avaluació i millora del sistema de gestió de l’R+D+i.

Metodologies TIC

La gestió del talent és una activitat estratègica per aconseguir l'excel·lència en els nostres processos i, com a conseqüència, en els serveis oferts i en els projectes que duem a terme. Per aquest motiu, adoptem les bones pràctiques ITIL per tal de garantir un alt nivell de qualitat en el lliurament dels serveis i l’eficiència de les operacions TIC.

En l’àmbit dels projectes, seguim les metodologies PMBOK, PRINCE2 i SCRUM per tal d’assolir l’èxit en tots els casos.

Assessorament acreditat en programes d'ACCIÓ

El Sr. Sergi Sales i Llop, d'IThinkUPC, és una persona acreditada amb el segell de persona assessora. Aquest és el segell que atorgala Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ per identificar als professionals que tenen el perfil més adient per oferir un acompanyament personalitzat i expert a les empreses a través dels programes que ofereix ACCIÓ.