Kit Consulting

Catàleg de serveis d'assessorament Kit Consulting

El programa Kit Consulting és una iniciativa del Govern d'Espanya, gestionada per Red.es, que té com a objectiu impulsar la transformació digital de les pimes entre 10 i menys de 250 empleats que estiguin interessades a contractar serveis d'assessorament digital especialitzat i personalitzat per a els seus negocis.

En què consisteix l'ajuda?

Es tracta d'un bo d'assessorament digital especialitzat i personalitzat que s'haurà de fer servir en la contractació d'un o varis serveis d'assessorament dels contemplats al programa. L'import màxim de l'ajuda varia en funció del número de treballadors de l'empresa:

 • Segment A: Entre 10 i menys de 50 empleats: 12.000 €.
 • Segment B: Entre 50 i menys de 100 empleats: 18.000 €.
 • Segment C: Entre 100 i menys de 250 empleats: 24.000 €.

L'import màxim que es destinarà a cadascun dels serveis prestats serà de 6.000 €.

Les pimes beneficiàries hauran de destinar el bo a la contractació d'un o varis serveis d'assessorament disponibles a un catàleg integrat per diverses solucions en àrees clau del procés de transformació digital.

Catàleg de Solucions de Digitalització

 • Anàlisi de la situació actual de la teva pime en vendes digitals, posicionament a xarxes socials i presència a internet.
 • Conscienciació per a empleats sobre la importància i les tècniques de venda en línia i màrqueting digital.
 • Definició d'una estratègia de vendes en línia i presència digital (xarxes socials, posicionament en motors de cerca, Google Analytics, etc.) a mitjà i llarg termini, utilitzant models predictius basats en IA.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat a la pime utilitzant les tècniques apropiades d'intel·ligència artificial, a l'àrea de vendes digitals.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de les vendes.

Import:  6.000€

Bàsic

 • Identificació de dades de la teva pime que millorin la comprensió de la informació disponible.
 • Anàlisi de les diferents opcions d'eines d'intel·ligència artificial per explotar i visualitzar les dades, recomanant la que s'adapti millor a la situació ia la inversió necessària.
 • Creació d'informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes d'intel·ligència artificial.
 • Assessorament sobre l'explotació de les dades a través de l'eina escollida.
 • Opcionalment, assessorament sobre els processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada d'acord amb les especificacions UNE 0077 “Govern de la dada”, UNE 0078 “Gestió de la Dada” i UNE 0079 “Gestió de la qualitat de la dada”.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci en anàlisi de dades.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA a l'àmbit de l'anàlisi de dades.

Import:  6.000€

Avançat

 • Identificació de les dades de la teva pime, obtenir-ne la valoració i avaluar-ne l'ús en conjunció amb altres fonts.
 • Generació i obtenció d'informació de valor a partir del tractat de dades amb algorismes d'intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions
 • Assessorament per a la comprensió de les dades de la teva pime i el maneig d'eines de gestió de les dades.
 • Assessorament opcional sobre l'avaluació de la capacitat dels processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada seguint l'especificació UNE 0080 de Guia d'avaluació del Govern, Gestió i Gestió de la Qualitat de la Dada i l'especificació UNE 0081 Guia d'avaluació de la qualitat de dades”
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat a la pime utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial, en anàlisi de dades.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de l'anàlisi de dades avançada.

Import: 6.000€

 • Identificació de conjunts de dades rellevants per a la implementació d'algorismes d'IA.
 • Assessorament per a la creació de protocols de governança de dades amb normatives d'IA.
 • Anàlisi d'eines d'IA per la gestió de dades, realitzant recomanacions adaptades a la realitat.
 • Orientació sobre com les tècniques d'IA poden ajudar a obtenir informació valuosa a partir de les dades existents.
 • Desenvolupament i execució d'ús adaptat al negoci, relacionat amb la intel·ligència artificial.
 • Capacitació en l'ús estratègic de les tècniques d'IA en la gestió de dades.

Import: 6.000€

Processos de negoci

 • Comprensió de las metes estratègiques, punts clau i objectius de la teva pime i posterior alineació amb un enfoc en la digitalització, ús de la intel·ligència artificial i millora dels processos.
 • Anàlisi dels processos empresarials actuals, per identificar possibles millores.
 • Comunicar de manera efectiva als empleats de la teva pime la importància estratègica de la digitalizació de processos.
 • Assessorament especialitzat en eines de gestió de processos de negoci i d'intel·ligència artificial per millorar l'eficiència i qualitat, orientades a tots els àmbits del negoci; des de vendes i recursos humans fins a la gestió de projectes.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat, utilitzant les tècniques apropiades, per la optimització d'un procés de negoci.
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit dels processos de negoci.

Import: 6.000€

Procés de producció

 • Comprensió de las metes estratègiques, punts clau i objectius de la teva pime i alinear-los  amb un enfoc en la digitalització, l'ús de la intel·ligència artificial i la millora del procés de fabricació seleccionat.
 • Anàlisi del procés de producció seleccionat, identificant àrees d'oportunitat per l'eficiència, qualitat i millora contínua.
 • Comunicar de manera efectiva als empleats de la teva pime la rellevància estratègica de la digitalització de processos
 • Assessorament en eines i tecnologia per l'optimització i automatització del procés productiu seleccionat.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat, utilitzant les tècniques apropiades, per l'optimització d'un procés de fabricació.
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit dels processos de fabricació.

Import: 6.000€

 • Anàlisi de situació actual en intel·ligència de negoci per avaluar necessitats, identificar mancances en l'ús de tecnologies d'intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
 • Plantejament de recomanacions per desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algorismes d'intel·ligència artificial.
 • Assessorament en la incorporació de tècniques i eines avançades d'aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de la teva pime i alineant-les amb els objectius del negoci.
 • Definició d'una estratègia a mig i llarg termini per la implementació i optimització d'intel·ligència de negoci basada en la millora de rendiment.
 • Disseny i execució d'un cas d'ús que mostri l'efectivitat de les tècniques d'anàlisi de la competència per millorar l'estratègia i el rendiment del negoci.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de la estratègia i el rendiment de negoci.

Import: 6.000€

Bàsic

 • Anàlisi de la situació actual de la teva pime en front de riscos, identificant els actius i dades de més valor per la teva activitat.
 • Garantir la continuitat de la teva pime en front de possibles incidents de seguretat, minimitzant el risc d'interrupcions de l'activitat empresarial.
 • Elaboració d'un pla de resposta detallat davant de bretxes de seguretat, definint protocols i actuacions específiques en cas de ciberatac.
 • Definició d'una estratègia de ciberseguretat personalitzada a curt i mig termini.
 • Compliment amb les regulacions i estàndars de seguretat relacionats amb la protecció de dades i la seguretat de la informació.
 • Preparació de la documentació bàsica per la implantació de un SGSI (ISO27001 y ENS mitja-alta) per un servei core ofert a clientes o administracions públiques.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat a la teva pime, fent servir les tècniques apropiades, en l'àmbit de la ciberseguretat.
 • Identificació de les oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de la ciberseguretat.

Import: 6.000€

Avançat

 • Anàlisi i proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats en la teva pime coneixent l'entorn tecnològic i operatiu en el qual desenvolupeu la vostra activitat.
 • Implantació de procediments i eines de ciberseguretat per la gestió diària.
 • Protecció proactiva de la teva pime contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant amenaces.
 • Conscienciació als empleats en matèria de ciberseguretat i foment d'una coltura organitzativa centrada en la ciberseguretat i la gestió de riscos.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbito de la ciberseguretat.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat a la teva pime, utilitzant les tècniques adequades, en l'àmbit de la ciberseguretat.

Import: 6.000€

Preparació per Certificació

 • Proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats de la teva pime coneixent l'entorn tecnològic i operatiu.
 • Revisió de les polítiques, plans i procediments de ciberseguretat, identificant deficiències i aspectes a millorar.
 • Protecció proactiva contra atacs dirigits cap a les dadaes, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant amenaces.
 • Conscienciació per empleats en matèria de ciberseguretat i foment d'una cultura organitzativa centrada en la ciberserguretat i la gestió de riscos.
 • Disseny i execució d'un cas d'ús que demostri l'efectivitat de les tècniques d'anàlisi de la competència per millorar l'estratègia i el rendiment del negoci.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat a la teva pime, utilitzant les tècniques adequades, en l'àmbit de la ciberseguretat.

Import: 6.000€

 • Anàlisi dels processos comercials existents per identificar aquelles àrees de la teva pime que podrien beneficiar-se de la digitalització.
 • Disseny i implementació de programes de conscienciació e implementació pels teu empleats sobre la importància estratègica de la transformació digital.
 • Avaluació de les eines i tecnologies ja en ús, oferint assessorament per l'optimització del seu rendiment i aliniar-les amb els teus objectius de transformació digital.
 • Desenvolupament d'una estratègia clara i personalitzada que articuli els objectius, terminis i pasos específics per la transformació digital de la teva pime.
 • Creació d'un marc per la innovació contínua i l'adaptabilitat a mesura que evolucionen les tecnologies digitals.
 • Desenvolupament i execució d'un cas d'ús adaptat al negoci, utilitzant les tècniques apropiades, que permeti conèixer els avantatges de la utilització d'eines digitals.
 • Identificació d'oportunitats o possibles usos de la IA en l'àmbit de la transformació digital.

Import: 6.000€

 

Si ets una pime entre 10 i 250 empleats, t'interessa avançar en la transformació digital de la teva empresa, i vols més informació sobre les possibilitats dels diferents mòduls del Kit Consulting, posa't en contacte amb nosaltres i te la proporcionarem.

logos